Information

ମାତୃକୃପା

ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ
ଚକାପଦା, ବେଗୁନିଆ, ଖୋରଧା

ମାଗୋ ଦଶଭୁଜା ଆସିଛୁ ଏହି ମହି ମଣ୍ଡଳେ
ତୋର କୃପା ବାରି ଢାଳିଦେ ମା'ଲୋ ନିର୍ବୋଧ ମେଳେ ॥
ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ମଧ୍ୟେ ଲୋ ମା' ନଥାଉ ତୁହି
ଭାବ ଭକ୍ତି ବଳେ ଡାକିଲେ ଦେଉ ଆଶିଷ ବହି ॥
କେତେ ତପ ବଳେ ମା'ଲୋ ଜନ୍ମ ଲଭିଛୁ ତୁହି
ଅସୁର ବିନାଶି ତୁହିଲୋ ସୁଖେ ପାଳିଲୁ ମହୀ ॥
ଆଜି ତୋର ଏହି ଧରାରେ ଜନ୍ମ କେତେ ମଂହିଷା
ବ୍ରତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୀବନେ କରିବେ ଚୋରି ହିଂସା ॥
ତୋ କୃପା ବଳରେ ତାଙ୍କରି ମନୁ ମାରି ଦେ ହିଂସା
ଆପେ ମରିଯିବେ ଧରାରୁ ରହିବେନି ମଂହିଷା ॥
ମାତୃକୃପା ସମ ନାହିଁଲୋ ଶକ୍ତି ଜଗତେ କିଛି
ତୋ କୃପା ବାରିଧି ମାଆ ଲୋ ଦେ ମରତେ ଛିଞ୍ଚି ॥
ନ ମରନ୍ତୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମା'ଗର୍ଭୁ କାହାର
ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏହି ମହି ମଧ୍ୟର ॥
ମାତା, ଭଗ୍ନୀ, ଜାୟା, ବନ୍ଧୁ ଯେ ଆଦି କେତେ ପ୍ରକାର
କେତେ ରୂପ ପରା ତା'ର ଲୋ ଅଟେ ସଂସାରେ ସାର ॥
କି ରୂପେ ପୁଜିବି ତୋତେ ଲୋ ଜାଣି ପାରୁନି ମୁଁହି
କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଲୋଭ ମନରୁ ମୋର ଦେ ଦୁରେଇ ॥
ଏହି କୃପା ମୋରେ କରିବୁ ମା' ସିଂହବାହିନୀ
ମାତୃକୃପା ଆନ କିଛି ଲୋ ମନେ ଆଶା ରଖିନି ॥

Post a Comment