ଅନାଥ ଶିଶୁ

ଅନାଥ ଶିଶୁ

ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଜେନା
ସାରଙ୍ଗପୁର, ଯାଜପୁର

ଅନାଥ ଶିଶୁ ମୁଁ ଅବୋଧ ବାଳକ
ମନରେ ନାହିଁ ମୋ ଟିକିଏ ତିଳକ ॥
ଦୁଃଖଭରା ଜୀବନେ ତୁମେ ମୋ ସଖା
କାହିଁ ମତେ କରିଛ ଜୀବନେ ଏକା ॥

ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଯାଏ ଦିନ
ମୋ ମନରେ ନାହିଁ ଟିକିଏ ଆନନ ॥
ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର
ଦିଅ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ॥

ତମରି କୋଳେ ଜନମ ଓ ମରଣ
ଦିଅ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତିର ଆହ୍ଵାନ ॥
ଦୁଃଖ ଥିଲେ ତମେ ଦେଖି କର ସାହା
ଏ ଜୀବନେ ତମେ ମୋର ବାପା ମାଆ ॥

0 Comments