ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁବାଳା

ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁବାଳା

ବଲବନ୍ତ ସାହୁ (ବବଲୁ )
ଭୂଷଲାର୍ଡ଼, ସିନ୍ଧେକେଲା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର
ଦୂରଭାଷ-୯୦୭୮୧୦୫୨୩୪
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଟିଟିଲାଗଡ଼


ନାହିଁ ମୋର ବାପା
ନାହିଁ ମୋର ମାଆ
ନାହିଁତ ନିଜର କେହି
ନିଜେ ନିଜ ପିତା
ନିଜେ ନିଜ ମାତା
ଠିକଣା ମୋ ଅଟେ ଏହି ।


ନାହିଁ ମୋର ଭାଇ
ନାହିଁ ମୋ ଭଉଣୀ
ଦୁନିଆ ପଥେ ମୁଁ ଏକା
କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ସହେ
ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ
ଇଜ୍ଜତ ପଡଇ ଫିକା ।


ମାଆ ନାହିଁ ବୋଲି
ଶିଖି ନାହିଁ କିଛି
ଭୁଲର ସ୍ରଷ୍ଟା ମୁଁ ଅଟେ
ମରି ମରି ଆଜି
ବଞ୍ଚିବା ଶିଖୁଛି
ପ୍ରାଣ ନଥିଲେ ବି ଘଟେ ।


ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ
ଶିରେ ଥାଇ ରବି
ପଥ ଦିଶେ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା
କାନ୍ଦିବା , ଭାବିବା
ଛାଡିଦେଲେ ମୋର
ନାହିଁ କିଛି ପରିଭାଷା ,
ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁବାଳା ।

0 Comments