Information

ମା : ଅଲଭ୍ୟ ଅଭିଳାଷ

ଉଷାରଣୀ ପଣ୍ଡା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ

ଯଦି ମୁଁ ଏ କଳିକାଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ହୋଇ
ଆର୍ବିଭୂବ ହୋଇଥାନ୍ତି କି ???
ସଂସାରର ନରରୂପୀ ମହିଷା ମାନଙ୍କର
ରୀଢ ର ରକ୍ତତକ ପାନ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ।।।
ସମାଜରେ କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ମାୟା ଅହଂ
ଅସମାନତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ??
ଆବାଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସକଳ ଜୀବରାଶିକୁ
ସମନ୍ଵୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାନ୍ତି ।।।
ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବଶ୍ୟ କାମାନ୍ଧର
କାମନାକୁ ଚ୍ଛେଦନ କରିଥାନ୍ତି...
ଯଥେଚ୍ଛାଚାରଙ୍କୁ ଯଥା ନ୍ୟାୟରେ
ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାରେ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ।
ନାରୀ ଧର୍ଷିତା କନ୍ୟାଭ୍ରୁଣ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ,,
ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ।
ଦୁ୍ର୍ଜ୍ଜନର କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ
ଶାନ୍ତି ପ୍ରସୁନର ମାଳାଗୁଞ୍ଛ ଦେଇଥାନ୍ତି ।।।
କ୍ଷିତିର ସମସ୍ତ କ୍ଷପାଟ ପ୍ରବୃ୍ତ୍ତି ଗୁଡିକୁ
କ୍ଷଣିକେ ଧ୍ଵଂସ କରିଥାନ୍ତି...
ଦଶ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗଡିକୁର ଅହେତୁକ ଭାବନାର
ଶକ୍ତିକୁ କ୍ଷପଣୀରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ, ସତେ ମା ଦେବୁ କି ମୋତେ ଏ ଶକ୍ତି ?
ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଆଣିଥାନ୍ତି ।

Post a Comment