Information

ସ୍ମୃତି

ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)
ନାଶିକେଶ୍ଵର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ

ଗୋଧୂଳି ବେଳର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମୁଁ
ନିରୋଳା ନିଦର ସ୍ଵପ୍ନ
ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଜୁଇର ମହକେ
ତୁମେ ଏକ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ।
ଶରତ ଶିଶିରେ ନିଭୃତ ନିଶିରେ
ଜୁଡୁବୁଡୁ କାମନାରେ
କାଶତଣ୍ଡୀ ପରି ଆକାଶେ ଆଶାକୁ
ଜାବୁଡି ଏ ଛାତିଟାରେ ।
ପ୍ରୀତି ନଈପଠା ମନମଶାଣୀରେ
ନିତି ହେଉଥାଏ ଦାହ
ଏମିତି ସ୍ମୃତିଟେ ତୁମେ ପ୍ରିୟା ମୋର
ଅହରହ ଜାଳୁଥାଅ ।
ମୁଁ ଜଳୁଥାଏ ତୁମେ ଭିଜୁଥାଅ
ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଲୁଚି ରହି
ବୋଧହୁଏ ଏହା ଅଭିଶାପ ଅବା
ତୁମରି ସ୍ମୃତିର ହାଇ ।

Post a Comment