ଥରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଦେଖ ପ୍ରେମ ହାଜତରେ

ଥରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଦେଖ ପ୍ରେମ ହାଜତରେ

ବିକେଶ ସାହୁ
ଭୁଷଲାର୍ଡ, ସିନ୍ଧେକେଲା, ଜିଲ୍ଲା- ବଲାଙ୍ଗୀର
ଦୂରଭାଷ – ୭୭୫୨୦୬୬୨୧୭

ଥରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଦେଖ
ପ୍ରେମର ଏ ହାଜତ ଭିତରେ
ଏଠି ଦିନଟିଏ କେମିତି
ହୋଇଯାଏ ବର୍ଷଟିଏ ।
ପ୍ରତିଟି ସମୟ କେମିତି ଯେ
ମରିମରି କାଟିବାକୁ ହୁଏ
ସେଇ ଚାରି କାନ୍ଥ ଘେରା
ନିବୁଜ କୋଠରୀରେ ।
ଆଲୋକ କୁ ଭୁଲି ଯାଇ
ଅନ୍ଧାରକୁ ଆପଣେଇବା କୁ ହୁଏ
ହସ ଭୁଲି ଯାଇ ଏଠି
ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାନ୍ଦିବାକୁ ହୁଏ ।
ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ତଣ୍ଟିଚିପି ଦେଇ
ମରିମରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ
ଏକା ଏକା କାନ୍ଦିବାକୁ ହୁଏ ଏଠି
ଏକା ଏକା ହସିବାକୁ ହୁଏ ।
ପ୍ରତିଟି ସମୟ ଏଠି ପଡେ ବେତମାଡ଼
ନା ଏଠି ଖାଇହୁଏ ନା ଶୋଇହୁଏ
ହୃଦୟର ସେଇ ଟିକି ଆଶା ପାଇଁ
ଏଠି ସବୁ ସହି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ।
ସବୁବେଳେ ତ ହଜିବାକୁ ହୁଏ
ସେଇ ସୃତିର ସହରେ
ଆଉ କାହା ଖୁସିଟିକେ ପାଇଁ
ନିଜକୁ ତ ଭୁଲିବାକୁ ହୁଏ ।
ଆଉ କାହା ଇଛା ଟିକେ ପାଇଁ
ନିଜ ଇଛା ମାରିବାକୁ ହୁଏ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଇ ପୁଣି
ପରାଧୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ ।
ନିତି ନିତି କେତେ ଜଳିବାକୁ ହୁଏ
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୁଇଁରେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୁଲି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ମଣିଷ ପରି
ନତିି ନିତି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ
ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତରେ...........
ଥରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଦେଖ
ପ୍ରେମର ଏ ହାଜତ ଭିତରେ......

0 Comments