ମନର ବଳ - ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମାଦଳା

ମନର ବଳ - ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମାଦଳା

ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମାଦଳା
ଘ.ନଂ- ଏଫ୍/୧୩, ସେକ୍ଟର- ୪
ରାଉରକେଲା - ୭୬୯୦୦୨
ଫୋନ୍- ୭୯୭୮୧୯୨୨୨୭

କୋମଳ ମନ ପିଲାଏ ଶୁଣ
କହୁଛି ଯେଉଁ କଥା ,
ପିଲା ବେଳରେ ମାଆ କୋଳରେ
ଉଠେ କି ଶିଶୁ ମଥା ।
ତଳେ ହାମୁଡି ମାଆକୁ ଭିଡି
ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୋଇ ,
ଢଳି ଢଳିକା ଚାଲି ଚାଲିକା
ପାରଇ ପୁଣି ଧାଇଁ ।
ଶବଦ ଜାଣି ଭାବରେ ପୁଣି
ପୂରାଇ ଆମ ମଥା ,
ଶିଶୁ ସଦନେ ପାଠ ପଠନେ
ଶିଖିଲେ କେତେ କଥା ।
ଖେଳରେ ଧାଇଁ ପାରିଲୁ ଡେଇଁ
ଦେଖାଇ କେତେ ଭେଳି ,
ନଈ ପୋଖରୀ ଜଳେ ପହଁରି
ପାରିଲେ କରି ମେଳି ।
ତିନି ଚକିଆ ଦୁଇ ଚକିଆ
ସାଇକେଲରେ ଚଢି ,
ସଡକ ପରେ ଅଧିକ ତରେ
ପାରିଲେ ପୁଣି ଗଡି ।
ଘୋଷି ଘୋଷିକା କେତେ ପଣିକା
ପାରିଲୁ ରଖି ମନେ ,
ସାଧନା ବଳେ କାଳେ ବିକାଳେ
ମଣିଷ ସବୁ ଜାଣେ ।
ନ ରଖି ଡର ସବୁ ପ୍ରକାର
ପାଠେ ରଖିବା ମନ ,
ଯେତେ ଜଟିଳ ହେବ ସରଳ
ପାରିଲେ କରି ଯତ୍ନ ।

0 Comments