ସୁଖେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସହି - ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମାଦଳା

ସୁଖେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସହି - ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମାଦଳା

ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମାଦଳା
ଘ.ନଂ.- ଏଫ୍/ ୧୩ , ସେକ୍ଟର - ୪
ରାଉରକେଲା - ୭୬୯୦୦୨
ଫୋନ୍ - ୭୯୭୮୧୯୨୨୨୭

ଶୁଣ ହେ ମରୁତ ନ ବହ ତୁରିତ
ରହ ଦଣ୍ଡେ ସ୍ଥିର ହୋଇ
ମୋ ମନ ଉଚ୍ଚାଟ କରୁଛି ପ୍ରକଟ
ବାହି ଯାଅ ସାଥେ ନେଇ ।
ସେ ବଡ଼ ମନେଈ ମନ ମାରି ଦେଇ
ଅଥୟେ ପରାଣ ଦାହି
ଥିବ ଯେ ଅନାଇ ଦ୍ବାରେ ଜଗିଥାଇ
ଦୂର ବାଟେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ।
ଦମିତ ନୟନେ ଅନ୍ତର ତାଡ଼ନେ
ଆଖି ଲୁହ ଓଠେ ପିଇ
ଲାଗିଲାଣି ଶଙ୍କା ପଶିଲାଣି ଦକା
ବିରହେ ହେଲା କି ବାଇ ।
ତା'ର କାନେ ଯାଇ ସନ୍ତର୍ପଣେ ଥାଇ
ମୋର ଏ ବାରତା ନେଇ
ତା' କେଶ କୁନ୍ତଳ ଆଉଁସି ସହଳ
କହିବ ଟିକେ ବୁଝାଇ ।
ଏହି ଜନମରେ କିବା ହୋଇପାରେ
ପୁନରମିଳନେ ପାଇ
ନ ହେବ ବିମୁଖ ନାହିଁ ମୋର ଦୁଃଖ
ବରଷାରେ ଲୁହ ଧୋଇ ।
ତା' ସ୍ମୃତି ଚାଳନ ଶୀତଳ ଦହନ
ସୁଖେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସହି
ଲେଖେ ଅପ୍ରମିତ ଗୀତରେ ବହୁତ
ଭାବରେ ମାନସ ମୋହି ।
ନାହିଁ ଦୋଷ ତିଳେ କିବା ଯୁବା ବେଳେ
ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ବୁଝଇ
ଦେବାରେ ପୀରତି ପାଇବା ନ ଚିନ୍ତି
ଏବେ ଏବେ ବୋଧ ହୋଇ ।
ସୁଖେ ତା' ସଂସାରେ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ
କି ହିତ କଣ୍ଟକ ଥୋଇ
ତା'ର ଚଲାପଥ ହେଉ କୁସୁମିତ
ସୁଖେ ମୁଁ ମନାସୁ ଥାଇ ।
ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ପାର ହେଲେ ଦେଖା
ଶମଶାନ ପୁରେ ଯାଇ
ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଭାଳି ଭାଳି ନିତ୍ୟ
ନିଦେ ଯିବି ଶେଷେ ଶୋଇ ।

0 Comments