ମୁଁ ତ ଭାରତୀୟ

ମୁଁ ତ ଭାରତୀୟ

ବିକେଶ ସାହୁ, ଭୂଷଲାଡ଼,ସିନ୍ଧେକେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର
ଦୂରଭାଷ-୭୭୫୨୦୬୬୨୧୭/୯୯୩୭୧୫୩୧୭୯

ସବୁ ଶଙ୍କା
ସବୁ ଦ୍ଵିଧା
ସବୁ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି
ମନରୁ ଯାଏ ଦୁରେଇ
ଫଡ ଫଡ ହୋଇ ଉଡୁଥିବା
ମୋର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧ୍ଵଜକୁ ଦେଖି ।
ସବୁ କ୍ଲାନ୍ତି
ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତି
ସବୁ ରାଗରୁଷା
ମନରୁ ଯାଏ ଦୁରେଇ
ପୁଲକିତ ପ୍ରାଣେ କୋଟି ଜନଗଣେ
ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତି ମୋ ଶୁଣି ।
ସବୁ କ୍ରୋଧ
ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ
ସବୁ ଭେଦଭାବ
ମନରୁ ଯାଏ ଦୁରେଇ
ମୁକ୍ତ ଗଗନ ବୁକେ ଯେବେ
ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମୋ ଉଡୁଥାଇ ।
ସବୁ ଦୁଃଖ
ସବୁ ଥକ୍କା
ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥଭାବ
ମନରୁ ଯାଏ ଦୁରେଇ
ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ ସେ ପୂର୍ବ ଅତୀତ
ଯେବେ ଯାଏ ମାନେ ପଡି ।
ସବୁ ଲୋଭ
ସବୁ କ୍ଷୋଭ
ସବୁ ନୀଚ୍ଚଭାବ
ମନରୁ ଯାଏ ଦୁରେଇ
ଯେବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦିଏ
ଭାରତୀୟ ବୋଲି ।

0 Comments