ସ୍ବପ୍ନଟିଏ

ସ୍ବପ୍ନଟିଏ

ବିକେଶ ସାହୁ
ଭୂଷଲାଡ଼, ସିନ୍ଧେକେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର
ଦୂରଭାଷ-୭୭୫୨୦୬୬୨୧୭/୯୯୩୭୧୫୩୧୭୯

ସତରେ କେତେ ନିଆରା ସେ
ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ ସେ
କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବାସ୍ତବର ରୂପଟିଏ ।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଝାଞ୍ଜିର ରାତ୍ରିରେ ବି ଦେଇପାରେ ସେ
ବସନ୍ତର ଶିତଳତା
ତନୁ ମନରେ ଆଣିଦେଇ ପାରେ
ଅପୂର୍ବ ସିଂହରଣଟେ ।
କେତେବେଳେ ସଜେଇ ଦିଏ
ପରୀରାଇଜର ରାଜକୁମାର ରୂପେ
ତ କେବେ ଆଙ୍କିଦେଇ ଯାଏ
ସ୍ୱର୍ଗର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାର ଚିତ୍ରଟିଏ ।
କେବେ ମନ ରାଇଜର ରାଣୀ ସାଜି
ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହିଯାଏ
ସେଇ ଅତୀତର ଅଭୁଲା କାହାଣୀଟିଏ ।
ତ କେତେବେଳେ ଏ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ
ସାଇତି ଦେଇଯାଏ ସେଇ
ଅତୀତର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିଟିଏ ।
କିଏ କହିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ବୃଥା
ଦଗ୍ଧ ପ୍ରାଣରେ ଦେଇପାରେ ଶିତଳତା
ବଞ୍ଚିରହି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ
ପ୍ରେରିତ କରୁଥିବା
ଅଖଣ୍ଡ ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ ଟିଏ ।
ସେ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଟିଏ.............

0 Comments