ଜୀବନ କବିତା - ନିଶିକାନ୍ତ କହଲସିଂହ

ଜୀବନ କବିତା - ନିଶିକାନ୍ତ କହଲସିଂହ

ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ପାଠକ
ମୋ ଜୀବନ କବିତାର,
ଏକା ବସି ଦେଖେ ଜୀବନ ନାଟକ
ମୁଁ ନିଜେ ନାୟକ ଯା’ର ॥

ମୁଁ ମତେ ଖୋଜୁଛି ପିତାମହ ପରି
ଶରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ,
ଦୂର ଆକାଶଟା ଦୂରାଏ ମୋ ଦୁଃଖ
ଜୀବନର ଗୀତ ଗାଇ ॥


ଧନ ଜନ ମାନ ସବୁତ ପାଇଛି
କି ଲୋଡା ଜୀବନେ ଆଉ,
ତଥାପି ଜୀବନ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ
ସବୁକିଛି ଥାଉ ଥାଉ ॥

ପାପ ପୂଣ୍ୟର ପଥରେ ମୁଁ ଏକ
କ୍ଳାନ୍ତ ପଥିକ ସାଜି,
ସାରା ଜୀବନ ମୋ ବିତାଇ ଦେଲିଣି
ଜୀବନକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ॥


ଏନ୍ତୁଡିରୁ ଜୁଇ ଏ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା
ସୁଖ ଯେତେ ଦୁଃଖ ସେତେ,
ମୁଁ ତ ଲୋଡିନାହିଁ ଜୀବନେ କାହାକୁ
କିଏ ବା ଲୋଡିବ ମତେ ॥
ନିଶିକାନ୍ତ କହଲସିଂହ, ସମ୍ପାଦକ - ସ୍ଵାଗତିକା
ଲୋକିପୁର, ଗଡମାଣତୀର, ବେଗୁନିଆ, ଖୋରଧା

0 Comments