Information

ଅନୁତପ୍ତ ମନ

ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ
ତିରିଡା, ବେଗୁନିଆପଡା, ଗଞ୍ଜାମ

ତୁମ ଓଠ ଛୁଆଁ                      ଛାତି ଛୁଇଁ ତମେ

ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସମ                       କହିଦେଲେ ଥରେ


ମୋ ପ୍ରେମ ସାତ ସପନ...       ଆମ ପ୍ରେମ ମିଛବୋଲି ...


ପ୍ରୀତି ସାଗରରେ                   ରାତି ସପନରେ


ମିଶିଛି ଜହର                        ବସନ୍ତିନି ଆଉ


ଅନୁତପ୍ତେ ଭରା ମନ...           ପୀରତି ପସରା ମେଲି...

Post a Comment

0 Comments