ଯେବେ ମୁଁ ବିବ୍ରତେ ଥାଏ!
ମୋତେ ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ।
ଯେବେ ମୁଁ ବିପଦେ ଥାଏ!
ମୋ ସହାୟ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ ।
ଯେବେ ମୁଁ କ୍ଷୁଧାରେ ଥାଏ!
ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ।
ଯେବେ ମୁଁ ନିଦ୍ରା ରେ ଥାଏ!
ସେବେ ମୋ ପ୍ରାଣେ ରୁହ ପ୍ରଭୁ ।
ଯେବେ କାହା ପ୍ରାଣବାୟୁ ନେବାକୁ ଚାହଁ!
ତେବେ ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ।


ଅଶୋକ ଦିଗାଳ, ବାଲିଗୁଡା, କନ୍ଧମାଳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *